7.10.2011 Matkailun alueorganisaatiot –selvitys julkaistu
Matkailun alueorganisaatioiden tehtäviä, rakennetta ja rahoitusta luotaava selvitys julkistettiin Suoman kesäpäivillä Turussa viime elokuussa. Selvityksen teki opinnäytetyönä Aija Laukkanen, joka toimii nykyisin matkailun opettajana Suomen Nuorisopistossa Mikkelissä. Laukkanen on aikaisemmin työskennellyt mm. Kotkan matkailupäällikkönä ja Saimaan Matkailun toiminnanjohtajana.

Selvitys antaa kattavan kuvan matkailun alueorganisaatioiden kehitysvaiheista, toimintamalleista ja myös tulevaisuuden haasteista. Työssä on tuotu esille myös useita ulkomaisia alueorganisaatiomalleja. Suoma ry:n tavoitteena on käynnistää keskustelu alueorganisaatioiden roolista, tehtävistä ja rahoituksesta, niin että toiminta saataisiin nykyistä pitkäjänteisemmäksi. Selvitys tarjoaa tälle keskustelulle erittäin hyvän tausta-aineiston.

Tutkimus on julkaistu osoitteessa: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010122218871

hk2.10.2011