8.7.2016 TEM Matkailun uutiskirje kesäkuu 2016

Alkuvuosi on sujunut edelleen matkailun kasvun merkeissä tilastojen perusteella. Seuraavaan on koottu muutamia ajankohtaisia matkailuasioita.

Matkailijoiden yöpymiset kasvoivat alkuvuonna

16.6.2016 julkaistut matkailutilastot kertovat alkuvuoden kasvusta. Huhtikuussa 2016 kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät Suomen majoitusliikkeissä 4,0 prosenttia viime vuodesta ja heille tilastoitiin 1,1 miljoonaa yöpymisvuorokautta. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2,7 prosenttia ja he yöpyivät majoitusliikkeissä 297 000 kertaa. Kaikkiaan Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin lähes 1,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta huhtikuussa 2016, mikä oli 3,7 prosenttia enemmän kuin huhtikuussa 2015. Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin 5,8 miljoonaa kertaa tammi-huhtikuussa 2016. Määrä oli 3,2 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 6,2 prosenttia ja kotimaisten matkailijoiden yöpymiset 2,0 prosenttia. Kotimaisille matkailijoille kirjattiin majoitusliikkeissä runsas 4,1 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille matkailijoille lähes 1,7 miljoonaa vuorokautta.
Lisätietoa

Kevään 2016 toimialanäkymät julkaistu

TEM Toimialapalvelu on julkaissut 2.6.2016 katsauksen matkailun lähiaikojen näkymistä. Matkailualan ennusteet näyttävät valoisilta. Viime vuosi sujui odotettua paremmin ja yöpymisten kokonaismäärä pysyi liki ennallaan, vaikka venäläismatkailijoiden määrä romahti. Vuosi 2016 on käynnistynyt vahvan kasvun merkeissä ulkomaisten yöpymisten kasvaessa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yli 6 prosenttia. Matkailijoiden määrä on lisääntynyt erityisesti Aasiasta ja Keski-Euroopasta.
Toimialojen näkymät -katsaukset

Kotimajoitusohjeet kieliversioineen (ruotsi ja englanti) julkaistu

Kotimajoituksen yleistymisen johdosta viranomaisyhteistyössä on laadittu ohjeistus kotimajoitusta tarjoaville. Ohjeistus on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Toivomme, että jaatte ohjeistusta edelleen tarvitseville.

Ohjeita kotimajoitusta tarjoavalle
Anvisningar för personer som erbjuder heminkvartering
 
Guidelines for providing home-based accommodation

Tapahtumien järjestäjille turvallisuusohjeita verkossa

Kesä on erilaisten tapahtumien ja yleisötilaisuuksien aikaa. Järjestäjän vastuulla on huolehtia tapahtuman turvallisuudesta. Viranomaisten verkkosivuille on koottu ohjeita siitä, mitä tilaisuuden järjestäjän on otettava huomioon turvallisuuden varmistamiseksi.
Lisätietoa

Digibarometri 2016 -selvitys julkaistu

Suomi kirkastaa viimevuotisen hopeansa kullaksi digitaalisuuden astetta mittaavassa Digibarometri 2016 -vertailussa, jossa on mukana 22 maata. Suomen jälkeen tulevat muut Pohjoismaat järjestyksessä Norja, Tanska ja Ruotsi. Kehitys Suomessa on ollut myöhäisen heräämisen jälkeen nopeaa, mutta toisaalta digitaalinen disruptio ravistelee maatamme poikkeuksellisen voimakkaasti.

Suomen digitaalista asentoa kuvaava ja ennustava Suomen Digibarometri julkaistiin nyt kolmatta kertaa. Digibarometrissa mittauksen kohteena on digitaalisuuden laaja yhteiskunnallinen hyödyntäminen. Mittaus toteutetaan kolmella tasolla (edellytykset, käyttö ja vaikutukset) ja kolmella pääsektorilla (yritykset, kansalaiset ja julkinen sektori). Barometrin toteutti Etlatieto Oy.
 
Digibarometri 2016 -selvitys

Matkailualan kolmelle kasvuohjelmalle jatkorahoitusta vuodelle 2016

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt matkailualan kolmelle Team Finland -kasvuohjelmalle jatkorahoitusta vuodelle 2016. Merellinen saaristo tutuksi kansainvälisesti -ohjelman toteutukseen myönnettiin 775 000 euroa, StopOver Finland -ohjelmalle 1 129 000 euroa ja FinRelax hyvinvointimatkailun kasvuohjelman toteutukseen 770 000 euroa. Ohjelmien toteutuksesta vastaa Finpro Oy.
Lisätietoa

VNTEAS-tutkimushanke ”Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi” käynnistynyt (VirKein, VNK 2016−2017)

Metsä- ja vesialueiden matkailu- ja virkistyspalveluihin liittyy merkittäviä kasvumahdollisuuksia. VirKein-hankkeessa tuotetaan synteesitietoa metsä- ja vesialueiden matkailu- ja virkistyskäytön talous- ja muista hyvinvointivaikutuksista, tilastoinnin tarpeista, kasvunäkymistä ja uusista liiketoimintamalleista. Lisäksi tarkastellaan Suomen olosuhteisiin soveltuvia ekosysteemipalvelujen rahoitusmalleja, joilla luonnon monimuotoisuutta ja luonnon virkistys- ja matkailukäyttöä tukevia ekosysteemipalveluja voidaan ylläpitää ja lisätä.

Hankkeessa tuotetaan vuonna 2016 yhteenvetokatsaus teema-alueen eri aihepiireistä. Loppuvuodesta tehdään alan yrittäjille kysely, ja keväällä 2017 järjestetään alan toimijoille suunnatut työpajat eri puolilla Suomea. Hankkeen rahoittaa valtioneuvoston kanslia, ja se toteutetaan Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä.
Hankkeen kotisivut

Matkailun yhteistyöryhmä asetettu

Elinkeinoministeri Olli Rehn on asettanut matkailun yhteistyöryhmän toimikaudelle 1.6.2016−31.12.2018. Matkailun eri toimialojen edustajista koostuvan ryhmän päätavoitteena on koota ja priorisoida matkailun kilpailukyvyn kannalta tärkeät linjaukset ja toimenpiteet vietäväksi hallituksen puolivälitarkasteluun 2017 sekä seuraavaan hallitusohjelmaan 2019. Ryhmä toimii neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä matkailua koskevissa asioissa, seuraa ja arvioi matkailun toimintaympäristön ja ilmiöiden kehittymistä kansallisesti ja globaalisti sekä keskustelee kansallisen matkailupolitiikan ja lainsäädännön kehittämisen kysymyksistä. Ryhmän työ käynnistyi 15.6.2016.
Matkailun yhteistyöryhmän asettamiskirje

EU:n tiedonanto jakamistaloudesta

Euroopan komissio julkaisi 2.6.2016 tiedonannon ”Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma” COM(2016) 356 final. Tiedonannon tarkoituksena on antaa jäsenmaille, kuluttajille ja jakamistalouden toimijoille ohjeistusta siitä, kuinka EU-lainsäädäntöä tulisi soveltaa jakamistalouden liiketoimintamalleihin ja kuinka mahdollisia säädösympäristöön liittyviä haasteita tulisi lähestyä.Komissio katsoo, että jakamistalous voi lisätä merkittävästi työpaikkoja ja kasvua, jos sitä edistetään ja kehitetään vastuullisesti. Innovoinnin kautta kehitetyt uudet jakamistalouden liiketoimintamallit tarjoavat huomattavia mahdollisuuksia kilpailukyvyn ja kasvun lisäämiseen.
Tiedonanto

PANTOU – the European Accessible Tourism Online Directory

Pantou.org tukee pk-matkailuyritysten näkyvyyttä online-markkinointialustan avulla. ”Esteetön matkailu” viittaa palveluihin, jotka soveltuvat mm. senioreille, kehitysvammaisille tai pitkäaikaissairauksista kärsiville sekä lapsiperheille. Esteettömyys on tärkeä ulottuvuus vastuullisessa ja kestävässä matkailussa. Tällä hetkellä mukana alustalla on 600 matkailupalvelujentarjoajaa.Alustalle rekisteröityminen on ilmaista.
Lisätietoa

DROP'PIN@EURES - the EU platform providing opportunities for apprenticeships/traineeships in Europe

DROP'PIN@EURES on Euroopan komission alusta, joka kautta on tarjolla tietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopassa. Alustaa on uudistettu ja sille on lisätty matkailuosio.
Lisätietoa

Baltic Sea Tourism Forum Pärnussa 19.−20.10.2016

9. Itämeren matkailufoorumi järjestetään Pärnussa 19.−20.10.2016. Foorumin keskeisiä teemoja ovat kausivaihtelu, kestävyys ja yhteistyö.
Lisätietoa

TEM vahvasti esillä SuomiAreenassa

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänä vuonna SuomiAreenan pääyhteistyökumppani ja mukana Porissa 11.–15.7.2016. Ministeriö järjestää mm. kaksi paneelikeskustelua ja pitää Kansalaistorilla useampaa telttaa.
Lisätietoa

TEM:n matkailuseminaari Helsingissä 14.11.2016, merkkaa jo kalenteriin

TEM:n vuotuinen matkailuseminaari pidetään 14.11.2016 iltapäivällä Helsingissä Säätytalolla. Merkitse päivämäärä jo kalenteriisi. Lisätietoa seminaarista tulee lähempänä ajankohtaa.

 

TEM:n matkailutiimi toivottaa aurinkoista kesää!

Nina Vesterinen
Erityisasiantuntija, matkailu
Yritys- ja alueosasto
Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Käynti: Eteläesplanadi 4, Helsinki
Puhelin: 02950 47013
Matkapuhelin 050 396 1234
nina.vesterinen@tem.fi

Hanna-Mari Kuhmonen
Ylitarkastaja
Yritys- ja alueosasto
Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32,00023 Valtioneuvosto
Käynti: Eteläesplanadi 4, Helsinki
puh. 029 504 7008
gsm 0400 395 606
hanna-mari.kuhmonen@tem.fi