3.7.2020 Rahoitushaku matkailun kehittämiseen alueilla käynnistynyt

Matkailuelinkeinon elpymisen edistämiseen ja matkailun kehittämiseen alueilla on tarjolla uutta rahoitusta. Sitä voivat hakea matkailun alueorganisaatiot ja vastaavat toimijat, jotka tukevat yritysten toimintaa ja kehittävät alueella matkailua laaja-alaisesti.

Rahoitusta voi hakea hankkeisiin, joilla tuetaan alueen mahdollisuuksia kehittää matkailua, vahvistetaan alueen matkailukehittämisen johtamista ja koordinointia sekä tehostetaan kansallista yhteistyötä. Hankkeisiin on varattu valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa yhteensä neljä miljoonaa euroa. Hallituksen tavoitteena on auttaa matkailuyrityksiä toipumaan koronakriisistä.

Kohdennettu rahoitushaku järjestetään 3.7.2020–31.8.2020. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien alueelle sijoittuvat toimijat voivat hakea rahoitusta Etelä-Savon maakuntaliitolta. Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien alueelle sijoittuvien toimijoiden rahoittavana viranomaisena toimii Varsinais-Suomen liitto. Laajemmissa yhteishankkeissa rahoitusta haetaan hankkeen päätoteuttajan Yritys- ja yhteisötietojärjestämään (YTJ) ilmoittaman kotipaikan mukaan joko Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta tai Etelä- ja Länsi-Suomen alueelta.

Hankkeiden pääasiallisena tavoitteena tulee olla matkailuelinkeinon elpymisen edistäminen ja matkailun kehittäminen alueilla. Hankkeiden on oltava käynnistettävissä ja toteutettavissa nopealla aikataululla sekä päätyttävä 31.12.2021 mennessä.

Hankkeiden on myös sovittava yhteen Suomen matkailustrategian kattoteemojen kanssa. Kattoteemoja ovat

1. Kestävyydestä Suomen matkailun kilpailuvaltti
2. Matkailualan digitalisointi
3. Matkailupalveluiden kasvua tukeva saavutettavuus
4. Kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen.


Tarkat hakuehdot ja arviointikriteerit on julkaistu Etelä-Savon maakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilla:
Hakuilmoitus ja -lomake Etelä-Savon maakuntaliiton verkkosivuilla
Hakuilmoitus ja -lomake Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilla

Verkkosivuilla on myös yhteystiedot hakemiseen liittyvien lisätietojen pyytämiseksi.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Sanna Kyyrä, TEM, p. 050 358 9497
aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto, p. 040 540 5903
aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, Varsinais-Suomen liitto, p. 040 506 3715

TEM:n tiedote 1.7.2020: Hallitus tukee matkailun elpymistä ja kehittämistä 4,5 miljoonan euron lisärahoituksella

Suomen matkailustrategia 2019-2028