17.4.2012 SUOMA ja OSKE yhteistyöhön Ammattitapahtumien osalta

Lisää ja katso tulevat tapahtumat Ammattitapahtumat-sivulta.

SUOMA on käynnistänyt ammattitapahtuminen  kalenteroinnissa yhteistyön OSKEN kanssa. OSKEN kalenterissa voidaan tapahtuman aiheeksi valita Suoma, kun kyseessä on valtakunnallisesti merkittävä tapahtuma tai alueen päätapahtuma( esim. matkailuparlamentti tai vastaava).  Kalenteroinnin tarkoituksena on välittää tietoa tärkeistä tapahtumista ja välttää päällekkäisyyksiä niiden järjestämisessä.

Matkailuorganisaatioiden lisäksi tapahtumia voivat lisätä esim.  toimialajärjestöt, ministeriöt, rahoittajat, oppilaitokset, Mek. OSKEN kalenterista näet myös muita  toimintoja sivuavia tapahtumia.